image

Adrian Peterson

Sean Payton: Trading Adrian Peterson was 'common sense'